Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody
i przyjęcia ścieków

Wnioski o wydanie warunków przez MZWiK w Pilźnie

Wniosek o wydanie warunków
przyjęcia ścieków
Wniosek o wydanie warunków dostawy wody
i przyjęcia ścieków
Wniosek o wydanie warunków dostawy wody
 

Zlecenie oraz protokoły odbioru przyłączy

Zlecenie odbioru przyłączy

Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej

Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego

Wnioski oraz umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Umowa o dostarczanie wody

Umowa o odprowadzanie ścieków

Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych

Wniosek wypowiedzenia umowy

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych

Oświadczenie o akceptacji faktury elektronicznej

W celu prawidłowego wyświetlania pobranych dokumentów zalecane jest pobranie programu do odczytu plików w formacie PDF. Link do programu Adobe Reader znajduje się obok

Adobe Reader Logo
PROGRAM DO POBRANIA

W celu przeksięgowania wpłaconych środków pieniężnych prosimy o wypełnienie wniosku oraz dostarczenie go do MZWiK w Pilźnie. Wnioski można dostarczać osobiście, na adres pocztowy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie ul. Staszica 55,  39-220 Pilzno lub drogą mailową: info@mzwikpilzno.pl

W celu zwrotu środków z  nadpłaconych faktur prosimy o wypełnienie wniosku oraz dostarczenie go do MZWiK w Pilźnie. Wnioski można dostarczać osobiście, na adres pocztowy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie ul. Staszica 55,  39-220 Pilzno lub drogą mailową: info@mzwikpilzno.pl