DLA KLIENTÓW

Informacje dla klientów – odbiorców wody i dostawców ścieków

OGŁOSZENIA

Informacje związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

RODO

Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Informacje o awariach na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz planowanych oraz awaryjnych przerwach w dostawie wody