tekst ogłoszenia

OPŁATY ZA TRANSPORT I OCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW (NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH)

TARYFY 2023

Decyzja PGW Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pilzno na okres 3 lat

taryfy za wodę

INFORMACJA

W związku z poluzowaniem przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, nasz Zakład powraca do bezpośredniej obsługi klientów z zachowaniem zasad higieny, bezpieczeństwa i zachowaniem bezpiecznej odległości. Obsługa telefoniczna i mailowa pozostaje bez zmian. Informujemy również, że wystawianie faktur przez inkasentów dalej pozostaje na podstawie średniego zużycia wody, bez wchodzenia do Państwa domów w celu odczytu wodomierza.

AKTUALNOŚCI

Najnowsze informacje o planowanych przerwach w dostawie wody, występujących na terenie miasta i gminy Pilzno utrudnieniach w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków spowodowanych wykonywanymi pracami lub awariami.

Informacja dla osób korzystających z usług asenizacyjnych

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie informuje osoby zainteresowane wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników wybieralnych, że zgłoszenia wywozu można dokonywać tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:
14 691 30 07,  +48 601 83 49 49.
Zakład nie przyjmuje zgłoszeń osobiście. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i pracowników oczyszczalni ścieków.
Teren oczyszczalni stanowi strefę zamkniętą, w obrębie której przebywać mogą tylko upoważnione osoby.

PUNKTY CZERPALNE

Lokalizacja punktów czerpalnych

Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK w Pilźnie punkty  czerpalne wody. Punkty czerpalne przeznaczone są dla:osób które nie posiadają przyłącza wodociągowego;osób z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana;potrzeb wynikających z awarii lub konieczności tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.Punkty czerpalne znajdują się:

– Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55
– Budynek Oczyszczalni Ścieków przy ul. Paderewskiego 11A

Woda  z punktów  czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz  potrzeb  gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów  przemysłowych,  produkcyjnych, rolniczych, itp

ROZWÓJ

Pilzno widok na Sokół
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie przez cały czas inwestuje w rozwój i modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowej sieci wodociągowei i kanalizacyjnej.W ostatnich latach rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Pilźnie, doposażając ją w system nowoczesnych pompowni ścieków, nowy system zatrzymywania zanieczyszczeń stałych ( komora kraty), przebudowano separatory piasku.Na terenie miasta i gminy Pilzno wybudowano kilkanaście kilometrów nowej kanalizacji, które spięte są ze sobą zespołami nowoczesnych pompowni.

OSZCZĘDZAJĄC WODĘ – OSZCZĘDZASZ SWOJE PIENIĄDZE I DBASZ O ŚRODOWISKO NATURALNE.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich odbiorców wody o oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną przez nasz Zakład.

Przez ostatnie miesiące spadł poziom wody w strefie naszego ujęcia, zmniejszyła się w związku z tym wydajność studni głębinowych. w związku z tym Nasz Zakład zmuszony jest do zakupu coraz większych ilości wody z Gminy Czarna, oraz z Wodociągów Tarnowskich. W zawiązku z powyższym prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów bytowo-gospodarczych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania. Prosimy również o znaczne ograniczenie zużycia wody do innych celów niż cele socjalno – bytowe ( np.: mycie placów samochodowych, podlewanie trawników i działek).

W przypadku nie dostosowania się odbiorców do naszej prośby Nasz Zakład może wprowadzić ograniczenia, co skutkować będzie okresowymi przerwami w dostawie wody.

Za utrudnienia powstałe z przyczyn od Nas niezależnych ( pogarszające się w ostatnich miesiącach warunki hydrogeologiczne) wszystkich naszych odbiorców przepraszamy.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Opłaty za wodę i ścieki

Z dniem 4 stycznia 2021 roku w naszym zakładzie zostały wprowadzone indywidualne konta w banku dla klientów MZWiK w Pilźnie. W związku z tym przy płatnościach rachunków wystawionych po 1 stycznia należy zwrócić uwagę na nowy numer konta. Informujemy również, że wpłaty gotówkowe przyjmowane są teraz w Banku Spółdzielczym w Pilźnie zamiast w kasie Urzędu Gminy bez dodatkowych opłat.  Wpłaty poprzez bankowość internetową, oraz bezpośrednio w banku, na poczcie, itp., są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych banków.

Zachęcamy Państwa do korzystania z faktur elektronicznych. Jest to ekologiczny i wygodny sposób otrzymywania faktur. Druki akceptacji faktur elektronicznych można pobrać klikając link poniżej. Druki te można również otrzymać od inkasentów, oraz od kierowców świadczących usługi wywozu nieczystości

faktura elektroniczna MZWiK w Pilźnie

 

SwiatPogody