OPŁATY ZA TRANSPORT I OCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW (NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH)

Stawki obowiązujące od dnia 28.02.2023

TARYFY 2023

Decyzja PGW Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pilzno na okres 3 lat

taryfy za wodę

INFORMACJA

Obrazek przedstawia rysunek koronawirusa i napis covid 19

W związku z poluzowaniem przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, nasz Zakład powraca do bezpośredniej obsługi klientów z zachowaniem zasad higieny, bezpieczeństwa
i zachowaniem bezpiecznej odległości. Obsługa telefoniczna
i mailowa pozostaje bez zmian. Informujemy również, że wystawianie faktur przez inkasentów dalej pozostaje na podstawie średniego zużycia wody, bez wchodzenia do Państwa domów w celu odczytu wodomierza.

AKTUALNOŚCI

Obraz przedstawia wykopany fragment wodociągu z zasuwą

Najnowsze informacje o planowanych przerwach w dostawie wody, występujących na terenie miasta i gminy Pilzno utrudnieniach w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków spowodowanych wykonywanymi pracami lub awariami.

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ASENIZACYJNYCH

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie informuje osoby zainteresowane wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników wybieralnych, że zgłoszenia wywozu można dokonywać tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:
14 691 30 07,  +48 601 83 49 49.
Zakład nie przyjmuje zgłoszeń osobiście. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i pracowników oczyszczalni ścieków.
Teren oczyszczalni stanowi strefę zamkniętą, w obrębie której przebywać mogą tylko upoważnione osoby.

PUNKTY CZERPALNE

obrazek przedstawia ręce nabierające wodę ze zdroju czerpalnego
Lokalizacja punktów czerpalnych

Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK
w Pilźnie punkty  czerpalne wody. Punkty czerpalne przeznaczone są dla:osób które nie posiadają przyłącza wodociągowego;osób
z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana;potrzeb wynikających z awarii lub konieczności tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.Punkty czerpalne znajdują się:

– Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55
– Budynek Oczyszczalni Ścieków przy ul. Paderewskiego 11A

Woda  z punktów  czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz  potrzeb  gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów  przemysłowych,  produkcyjnych, rolniczych, itp

ROZWÓJ

obrazek przedstawia widok na park i budynek Sokoła w Pilźnie
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie przez cały czas inwestuje w rozwój i modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowej sieci wodociągowei i kanalizacyjnej.W ostatnich latach rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Pilźnie, doposażając ją w system nowoczesnych pompowni ścieków, nowy system zatrzymywania zanieczyszczeń stałych ( komora kraty), przebudowano separatory piasku.Na terenie miasta i gminy Pilzno wybudowano kilkanaście kilometrów nowej kanalizacji, które spięte są ze sobą zespołami nowoczesnych pompowni.

OSZCZĘDZAJĄC WODĘ – OSZCZĘDZASZ SWOJE PIENIĄDZE I DBASZ O ŚRODOWISKO NATURALNE.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich odbiorców wody o oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną przez nasz Zakład.

Przez ostatnie miesiące spadł poziom wody w strefie naszego ujęcia, zmniejszyła się w związku z tym wydajność studni głębinowych,
w związku z tym Nasz Zakład zmuszony jest do zakupu coraz większych ilości wody z Gminy Czarna, oraz z Wodociągów Tarnowskich. W zawiązku z powyższym prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów bytowo-gospodarczych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania. Prosimy również o znaczne ograniczenie zużycia wody do innych celów niż cele socjalno – bytowe ( np.: mycie placów samochodowych, podlewanie trawników i działek).

W przypadku nie dostosowania się odbiorców do naszej prośby Nasz Zakład może wprowadzić ograniczenia, co skutkować będzie okresowymi przerwami w dostawie wody.

Za utrudnienia powstałe z przyczyn od Nas niezależnych ( pogarszające się w ostatnich miesiącach warunki hydrogeologiczne) wszystkich naszych odbiorców przepraszamy.

obrazek przedstawia szklankę do której wlewana jest woda

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Obrazek przedstawia osobę liczącą na kalkulatorze

Z dniem 4 stycznia 2021 roku w naszym zakładzie zostały wprowadzone indywidualne konta w banku dla klientów MZWiK
w Pilźnie. W związku z tym przy płatnościach rachunków wystawionych po 1 stycznia należy zwrócić uwagę na nowy numer konta. Informujemy również, że wpłaty gotówkowe przyjmowane są teraz w Banku Spółdzielczym w Pilźnie zamiast w kasie Urzędu Gminy bez dodatkowych opłat.  W
płaty poprzez bankowość internetową, oraz bezpośrednio w banku, na poczcie, itp., są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych banków.

Zachęcamy Państwa do korzystania z faktur elektronicznych. Jest to ekologiczny i wygodny sposób otrzymywania faktur. Druki akceptacji faktur elektronicznych można pobrać klikając link poniżej. Druki te można również otrzymać od inkasentów, oraz od kierowców świadczących usługi wywozu nieczystości

obrazek przedstawia logotyp elektronicznej faktury zakładu wodociągów w Pilźnie

 

SwiatPogody