Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

logo MZWiK w Pilźnie

ul. Staszica 55
39-220 Pilzno
tel.: 14 672 12 98
mail: info@mzwikpilzno.pl

Stacja Uzdatniania Wody Pilzno

Oczyszczalnia Ścieków Pilzno

Oczyszczalnia Ścieków Jaworze

ul. Staszica 55, 39-220 Pilzno

ul. Paderewskiego 11A 39-220 Pilzno

Jaworze Górne 1 39-223 Strzegocice

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. Kontakt w sprawach pilnych całodobowo pod numerami telefonów:
14 672 12 98,  +48 609 41 55 19
Zgłoszenia  wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników wybieralnych, zgłoszenia  awarii na sieci kanalizacyjnej całodobowo pod numerami telefonów:
14 691 30 07,  +48 601 83 49 49

Kontakt z  obsługą oczyszczalni ścieków telefonicznie w godzinach od 7:00 – 15:00
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku pod numerem:14 696 98 77,  lub całodobowo pod numerem telefonu 14 691 30 07