MZWiK PILZNO – KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z rozpoczęciem z dniem 25  maja 2018 r. stosowania  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o  ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że  zgodnie z art. 13  RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu  przysługiwały określone  poniżej prawa związane z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych  przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Pilźnie (dalej: MZWiK w Pilźnie).

Więcej informacji uzyskają Państwo klikając na linki poniżej

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej kwoty 130 000 zł netto

Obowiązek informacyjny – przetwarzanie danych osób w celu realizacji umów dotyczących zaopatrzenia w wodę
i  odprowadzanie ścieków

Obowiązek Informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie prawa budowlanego

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie zbieramy dane o Tobie?
Zbierane automatycznie
Podczas  Twojej wizyty na naszej stronie, automatycznie zbierane są dane  np.  Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu   operacyjnego, itp.
Gdy kontaktujesz się z nami
Kiedy  kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty  email,  telefonu,  itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię,   nazwisko, adres email, itp.
Do czego nam potrzebne Twoje dane?
Absolutnie nigdy nie sprzedamy danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane  zbierane podczas kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie do  realizacji  zadań przewidzianych w statucie MZWiK Pilzno, do realizacji  zleceń i  usług.
Dane zbierane podczas  odwiedzania naszej witryny nie będą wykorzystane w  celu przekazania  innym firmom, odsprzedaży, lub w inny sposób niezgodny  z prawem.
Jeśli będzie to konieczne wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci ważnych informacji dotyczących działalności MZWiK Pilzno.
Dane  zbierane automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań   użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych   demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji   zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane   automatycznie.
Dane  zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a MZWiK Pilzno,  będą  wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W  przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych  Osobowych,  Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu  zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych.
W  przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa,  lub  gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane   organom wymiaru sprawiedliwości.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza  strona internetowa często wykorzystuje cookies, które służą   identyfikacji Twojej przeglądarki aby nasza strona poprawnie Ci się   wyświetlała. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Nie gromadzimy danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową MZWiK Pilzno.
Zmiany polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Kontakt
Firma zbierająca dane:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
ul. Staszica 55
39-220 Pilzno

W  razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o  kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 
Zbigniew Murjas
mail: zbigniew.murjas@cbi24.pl
adres do korespondencji:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Staszica 55
39-220 Pilzno, Podkarpackie