Witamy na stronie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie.

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00

SwiatPogody


INFORMACJA

W związku z poluzowaniem przez Rząd obostrzeń związanych z koronawirusem nasz Zakład powraca do bezpośredniej obsługi klientów z zachowaniem zasad higieny, bezpieczeństwa i zachowaniem bezpiecznej odległości. Obsługa telefoniczna i mailowa pozostaje bez zmian. Informujemy również, że wystawianie faktur przez inkasentów dalej pozostaje na podstawie średniego zużycia wody, bez wchodzenia do Państwa domów w celu odczytu wodomierza.


PUNKTY CZERPALNE

Lokalizacja punktów czerpalnych

Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK w Pilźnie punkty  czerpalne wody. Punkty czerpalne przeznaczone są dla:osób które nie posiadają przyłącza wodociągowego;osób z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana;potrzeb wynikających z awarii lub konieczności tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.Punkty czerpalne znajdują się:

– Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55

– Budynek Oczyszczalni Ścieków przy ul. Paderewskiego 11A

Woda  z punktów  czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz  potrzeb  gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów  przemysłowych,  produkcyjnych, rolniczych, itp.


AKTUALNOŚCI

Najnowsze informacje o planowanych przerwach w dostawie wody, występujących na terenie miasta i gminy Pilzno utrudnieniach w dostarczaniu wody spowodowanych wykonywanymi pracami lub awariami.


ROZWÓJ

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie przez cały czas inwestuje w rozwój i modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowej sieci wodociągowei i kanalizacyjnej.W ostatnich latach rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Pilźnie, doposażając ją w system nowoczesnych pompowni ścieków, nowy system zatrzymywania zanieczyszczeń stałych ( komora kraty), przebudowano separatory piasku.Na terenie miasta i gminy Pilzno wybudowano kilkanaście kilometrów nowej kanalizacji, które spięte są ze sobą zespołami nowoczesnych pompowni.


OSZCZĘDZAJĄC WODĘ – OSZCZĘDZASZ SWOJE PIENIĄDZE I DBASZ O ŚRODOWISKO NATURALNE.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich odbiorców wody o oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną przez nasz Zakład.

Przez ostatnie miesiące spadł poziom wody w strefie naszego ujęcia, zmniejszyła się w związku z tym wydajność studni głębinowych. w związku z tym Nasz Zakład zmuszony jest do zakupu coraz większych ilości wody z Gminy Czarna, oraz z Wodociągów Tarnowskich. W zawiązku z powyższym prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów bytowo-gospodarczych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania. Prosimy również o znaczne ograniczenie zużycia wody do innych celów niż cele socjalno – bytowe ( np.: mycie placów samochodowych, podlewanie trawników i działek).

W przypadku nie dostosowania się odbiorców do naszej prośby Nasz Zakład może wprowadzić ograniczenia, co skutkować będzie okresowymi przerwami w dostawie wody.

Za utrudnienia powstałe z przyczyn od Nas niezależnych ( pogarszające się w ostatnich miesiącach warunki hydrogeologiczne) wszystkich naszych odbiorców przepraszamy.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wszystkie wpłaty należności za wodę i ścieki mogą być przez Państwa dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, ul. Rynek 6 ( wejście od tyłu Urzędu Miasta). Wpłaty dokonywane w kasie urzędu są zwolnione od opłat.

Informujemy, że kasa w Urzędzie Miejskim jest czynna w nowych godzinach:od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 z przerwą w godz. 11:00-11:30
telefon do kasy: 14 680 77 38

Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie. Dane do wpłaty:
BS Pilzno, numer rachunku: 32 9477 0001 0000 3304 2000 0040 w tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury.

Wpłaty poprzez bankowość internetową, oraz bezpośrednio w banku, na   poczcie, itp., są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych banków.


Druki akceptacji faktur elektronicznych można pobrać klikając link powyżej, można je również otrzymać od inkasentów, oraz od kierowców świadczących usługi wywozu nieczystości