Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Wykaz załączników do wniosku o warunki zabudowy

Wnioski o wydanie warunków przez MZWiK w Pilźnie

Wniosek o wydanie warunków
przyjęcia ścieków
Wniosek o wydanie warunków dostawy wody
i przyjęcia ścieków
Wniosek o wydanie warunków dostawy wody
 

Zlecenie oraz protokoły odbioru przyłączy

Zlecenie odbioru przyłączy

Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej

Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego

Wnioski oraz umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Umowa o dostarczanie wody

Umowa o odprowadzanie ścieków

Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych

Wniosek wypowiedzenia umowy

Oświadczenie o akceptacji faktury elektronicznej

W celu prawidłowego wyświetlania pobranych dokumentów zalecane jest pobranie programu do odczytu plików w formacie PDF. Link do programu Adobe Reader znajduje się obok

Adobe Reader Logo
PROGRAM DO POBRANIA