Do pobrania

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykaz Załączników do wniosku o warunki zabudowy
Wnioski o wydanie warunków przez MZWiK w Pilźnie
Wniosek o wydanie warunków

przyjęcia ścieków

Wniosek o wydanie warunków

dostawy wody i przyjęcia ścieków

Wniosek o wydanie warunków

dostawy wody

Zlecenie oraz protokoły odbioru przyłączy
Zlecenie odbioru przyłączy
Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Wniosek oraz umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Umowa o dostarczanie wody
Umowa o odprowadzanie ścieków
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Wniosek wypowiedzenia umowy

 

Oświadczenie o akceptacji faktury elektronicznej