OGŁOSZENIE – Taryfy 2019

w sprawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie. Ceny obowiązują od 09.06.2019 do 08.06.2020r. Link

Categories: Do pobrania Ogłoszenia

OGŁOSZENIE – Taryfy 2018

 

W sprawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie. Link  

Ceny i stawki opłat podane poniżej wchodzą w życie z dniem 09.06.2018r i obowiązują od 09.06.2018r do 08.06.2019r.

Categories: Do pobrania Ogłoszenia

Decyzja Dyrektora RZGW PGW WP

DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie odwołania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul. Staszica 55 39-220 Pilzno z dnia 15.05.2018r link

Categories: Do pobrania Ogłoszenia

Odczyty wodomierzy

Kto jest uprawniony do odczytu wodomierzy.

Odczyty wodomierzy odbywają się w terminach określonych w umowie, dla odbiorców  wody i dostawców ścieków w okresach co dwa miesiące, dla odbiorców wody w okresach co trzy miesiące. Osobami uprawnionymi do odczytu wodomierzy są :

Pan Michał Wojnarowski,

Pan Paweł Wilk,

Pan Damian Kudłacz

Pan Krzysztof Czekaj

W przypadku braku odczytu zostawiana jest informacja  z prośbą o podanie stanu wodomierza, pod numer telefonu: 14 672 12 98.

Na wyraźne życzenie usługobiorcy MZWiK może wystawić fakturę za dowolny okres rozliczeniowy, oraz wysłać fakturę na wskazany adres. W przypadku braku możliwości odczytu może być wystawiona faktura uśredniona  (średnia ilość pobranej wody lub/i odprowadzonych ścieków za dany okres.

Categories: Informacje