Decyzja Dyrektora RZGW PGW WP

DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie odwołania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul. Staszica 55 39-220 Pilzno z dnia 15.05.2018r link

Categories: Do pobrania Ogłoszenia