e-Faktury

W odpowiedzi na zgłaszane przez naszych Klientów potrzeby z dniem 1 stycznia 2018 roku zapewniliśmy Państwu możliwość otrzymywania faktur za nasze usługi drogą elektroniczną, tzw. e-faktury. W celu skorzystania z powyższych usług prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie oświadczenia. Oświadczenie można doręczyć osobiście do Sekretariatu MZWiK w Pilznie, ul. Staszica 55 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00; przesłać listem tradycyjnym, faksem na nr 14 670 79 22 lub skan e-mailem na adres: info@mzwikpilzno.pl. Zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, które dla Państwa przygotowaliśmy. Oświadczenie można pobrać klikając na obrazek

Categories: Informacje