Miesiąc: Lipiec 2018

e-Faktury

W odpowiedzi na zgłaszane przez naszych Klientów potrzeby z dniem 1 stycznia 2018 roku zapewniliśmy Państwu możliwość otrzymywania faktur za nasze usługi drogą elektroniczną, tzw. e-faktury. W celu skorzystania z powyższych usług prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie oświadczenia. Oświadczenie można doręczyć osobiście do Sekretariatu MZWiK w Pilznie, ul. Staszica 55 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00; przesłać listem tradycyjnym, faksem na nr 14 670 79 22 lub skan e-mailem na adres: info@mzwikpilzno.pl. Zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, które dla Państwa przygotowaliśmy. Oświadczenie można pobrać klikając na obrazek

Categories: Informacje

Taryfy

OGŁOSZENIE

W sprawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie. Link  

Ceny i stawki opłat podane poniżej wchodzą w życie z dniem 09.06.2018r i obowiązują od 09.06.2018r do 08.06.2019r.

Categories: Do pobrania Ogłoszenia

Decyzja Dyrektora RZGW PGW WP

DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie odwołania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul. Staszica 55 39-220 Pilzno z dnia 15.05.2018r link

Categories: Do pobrania Ogłoszenia