Kategoria: Informacje

Odczyty wodomierzy

Kto jest uprawniony do odczytu wodomierzy.

Odczyty wodomierzy odbywają się w terminach określonych w umowie, dla odbiorców  wody i dostawców ścieków w okresach co dwa miesiące, dla odbiorców wody w okresach co trzy miesiące. Osobami uprawnionymi do odczytu wodomierzy są :

Pan Michał Wojnarowski,

Pan Paweł Wilk,

Pan Damian Kudłacz

Pan Krzysztof Czekaj

W przypadku braku odczytu zostawiana jest informacja  z prośbą o podanie stanu wodomierza, pod numer telefonu: 14 672 12 98.

Na wyraźne życzenie usługobiorcy MZWiK może wystawić fakturę za dowolny okres rozliczeniowy, oraz wysłać fakturę na wskazany adres. W przypadku braku możliwości odczytu może być wystawiona faktura uśredniona  (średnia ilość pobranej wody lub/i odprowadzonych ścieków za dany okres.

Categories: Informacje