Kategoria: Informacje

e-Faktury

W odpowiedzi na zgłaszane przez naszych Klientów potrzeby z dniem 1 stycznia 2018 roku zapewniliśmy Państwu możliwość otrzymywania faktur za nasze usługi drogą elektroniczną, tzw. e-faktury. W celu skorzystania z powyższych usług prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie oświadczenia. Oświadczenie można doręczyć osobiście do Sekretariatu MZWiK w Pilznie, ul. Staszica 55 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00; przesłać listem tradycyjnym, faksem na nr 14 670 79 22 lub skan e-mailem na adres: info@mzwikpilzno.pl. Zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, które dla Państwa przygotowaliśmy. Oświadczenie można pobrać klikając na obrazek

Categories: Informacje

Odczyty wodomierzy

Kto jest uprawniony do odczytu wodomierzy.

Odczyty wodomierzy odbywają się w terminach określonych w umowie, dla odbiorców  wody i dostawców ścieków w okresach co dwa miesiące, dla odbiorców wody w okresach co trzy miesiące. Osobami uprawnionymi do odczytu wodomierzy są :

Pan Michał Wojnarowski,

Pan Paweł Wilk,

Pan Damian Kudłacz

Pan Krzysztof Czekaj

W przypadku braku odczytu zostawiana jest informacja  z prośbą o podanie stanu wodomierza, pod numer telefonu: 14 672 12 98.

Na wyraźne życzenie usługobiorcy MZWiK może wystawić fakturę za dowolny okres rozliczeniowy, oraz wysłać fakturę na wskazany adres. W przypadku braku możliwości odczytu może być wystawiona faktura uśredniona  (średnia ilość pobranej wody lub/i odprowadzonych ścieków za dany okres.

Categories: Informacje